Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.29, 2.5.2023

Úradná správa SOFZ č.29

ŠTK SOFZ

1. ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov:
VII. liga - 22. kolo: Helcmanovce - Markušovce dňa 14.05.2023 o 16:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov (bez poplatku).
U15 - B - 13. kolo: Kluknava - Prakovce dňa 08.05.2023 o 15:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov (bez poplatku).

2. ŠTK nariaďuje odohrať:
4. kolo U11 - B dňa 08.05.2023 od 10:00 hod. na HP v Harichovciach.

U11 - B:

1. Spišský Hrušov
2. Odorín
3. Poráč
4. Rudňany
5. Harichovce

3. ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí odohraných v dňoch 29.04. - 30.04.2023.

DK SOFZ

U. č. 17-61-2022/2023:Vlado Horváth(1348414, TJ Spartak Bystrany; VII. L) - vylúčený zanarušenie riadneho priebehu hry podľa čl. 45 ods. 1 písm. b) DP (zmarenie vyloženej gólovej príležitosti podrazením súpera pred PÚ) - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 46 ods. 2 DP od 1.5.2023 // 10.- €
U. č. 17-62-2022/2023:Lukáš Vrbovský(1160537, TJ Lokomotíva Margecany; VII. L) - žiadosť o odpustenie zvyšku DS: DK SOFZ podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS, t. j. 1 týždeň na skúšobnú dobu v trvaní 3 mesiacov do 2.8.2023 podľa čl. 41 ods. 1, ods. 2 DP // 10.- €

Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné: 

1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ustanovením čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.  
2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ. 
3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 7. a 8. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný;
4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok.  
5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP). 
6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.  
7/ Poplatok za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK SOFZ je v zmysle RS/A/7/m4 u dospelých 150,-€ a u mládeže 100,- €, pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia.(čl. 78 ods. 5 DP) 

KR SOFZ

Obsadenie R a DZ:
VII. liga: 16. kolo (07.05.2023 o 16:30)

Smižany - Markušovce (10:30) Novotný, Pavlík J., Kalická
Poráč - Prakovce Pekár, Dulovič, Slavkovský R., Šofranko (ihr. Rudňany)
Margecany - Helcmanovce Sucheňák, Mužík, Šťastný, Labanc

VIII. liga: 14. kolo (07.05.2023 o 16:30)
Hnilčík - Slovinky (06.05.2023) Uhrín, Čuj S.,Širila, Pavlík P. (ihr. Letanovce)
SŠM Bystrany - Iliašovce (10:30) Dulovič, Žiga T., Kavulič, Kunzo F.1
Matejovce n/H - Sp. Tomášovce Furman, Harviščák, Perduľák, Kunzo F.

U19: 14. kolo (06.05.2023 o 16:30)
Teplička - Kluknava (14:00) Pavlík J., Masloviak
Helcmanovce - Gelnica Kotrady, Kalická
Rudňany - Margecany (08.05.2023 o 16:00) Chudíček, Mušinská

U15 A: 16. kolo (06.05.2023 o 14:15)
Rudňany - Olcnava (10:00) Klinga, Šaršan
Sp. Tomášovce - Slovinky Korkoš, Bučák
Iliašovce - Markušovce Koňak, Mód
Hrabušice - Odorín (07.05.2023 o 13:15) Nehyla D., Slavkovský O.

U15 B: 9. kolo (06.05.2023 o 14:15)
Kluknava - Margecany Kalická, Kotrady
Gelnica - V. Folkmar (07.05.2023 o 10:30) Kovalčík, Nehila B.

U15 B: 13. kolo (08.05.2023 o 15:00)
Kluknava - Prakovce Nehila B., Kovalčík

U11 A: 4. kolo (08.05.2023 o 9:00)
Ihr. Teplička Čuj T., Strella

U11 B: 4. kolo (08.05.2023 o 10:00)
Ihr. Harichovce Tekáčová, Gurčík

KR žiada o zaslanie videozáznamu TJ Družstevník Odorín zo stretnutia 15. kola VII. ligy medzi družstvami TJ Družstevník Odorín - TJ Slovan Smižany. Videozáznam je potrebné doručiť do najbližšieho zasadnutia odborných komisií, t.j. do 09.05.2023 do 16:00.
KR žiada o zaslanie videozáznamu OŠK Slovinky zo stretnutia 13. kola VIII. ligy medzi družstvami OŠK Slovinky - FK 56 Iliašovce. Videozáznam je potrebné doručiť do najbližšieho zasadnutia odborných komisií, t.j. do 09.05.2023 do 16:00.
KR dôrazne upozorňuje všetky kluby VII. a VIII. Ligy o natáčanie nezostrihaných a neprerušovaných videozáznamov s časovým záznamom od začiatku do konca hry až po odchod aktérov stretnutia do kabín a musí byť vybavený trvalým údajom prebiehania času pod disciplinárnymi dôsledkami.
KR dôrazne upozorňuje DZ o uvádzanie miesta snímania videozáznamuvo svojich správach v súlade s RS.

Zmeny v obsadení R a DZ:
VII. liga: 16. kolo (07.05.2023 o 16:30)

Smižany - Markušovce (10:30) Slavkovský R. (AR1) za Pavlíka J.
Poráč - Prakovce Pavlík J. (AR2) za Slavkovského R.
Margecany - Helcmanovce Jartys za (AR2) Šťastného

VIII. liga: 14. kolo (07.05.2023 o 16:30)
SŠM Bystrany - Iliašovce (10:30) Žiga T. (R) za Duloviča
Koňak (AR1) za Žigu T.

U15 A: 16. kolo (06.05.2023 o 14:15)
Iliašovce - Markušovce Šťastný (R) za Koňaka

U15 B: 9. kolo (06.05.2023 o 14:15)
Gelnica - V. Folkmar (07.05.2023 o 10:30) Kotrady (R) za Kovalčíka
Nehila B. (AR1) ruší sa delegácia

U11 B: 4. kolo (08.05.2023 o 10:00)
Ihr. Harichovce Mužík (R) za Tekáčovú

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 2383454