Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.21, 28.2.2023

Úradná správa SOFZ č.21

ŠTK SOFZ

Halový futbalový turnaj žiakov - 1. ročník sa uskutoční dňa 5.3.2023 (nedeľa) v priestoroch športovej haly v Spišskej Novej Vsi.

Účastníci:

1. TJ Družstevník Odorín
2. TJ Lokomotíva Margecany
3. FK Prakovce
4. FK 56 Iliašovce
5. FK Olcnava
6. OŠK Rudňany

Rozlosovanie turnaja:

A - skupina B - skupina
1. Margecany 1. Prakovce
2. Odorín 2. Iliašovce
3. Olcnava 3. Rudňany

9:00 - 9:20 Odorín - Olcnava
9:25 - 9:45 Iliašovce - Rudňany
9:50 - 10:10 Margecany - Odorín
10:15 - 10:35 Prakovce - Iliašovce
10:40 - 11:00 Olcnava - Margecany
11:05 - 11:25 Rudňany - Prakovce

11:30 - 11:50 - o 5. miesto - A3 - B3
11:55 - 12:15 - o 3. miesto - A2 - B2
12:20 - 12:40 - Finále - A1 - B1

12:45 - vyhodnotenie turnaja

1. ročník

Propozície Halového futbalového turnaja žiakov

1. Usporiadateľ: SOFZ .
2. Termín stretnutí: Stretnutia sa odohrajú v nedeľu 5.3.2023.
3. Miesto stretnutí: Stretnutia sa odohrajú v športovej hale v Spišskej Novej Vsi . V športovej hale sa hrá na postranné a bránkové čiary.
4. Účastníci: Priložené v prílohe - rozlosovanie turnaja.
5. Zraz účastníkov: Družstvá začínajúce svoje stretnutie budú pripravené 15 min. pred jeho začiatkom.
6. Vyžrebovanie: Priložené v prílohe.
7. Hrací čas: Hrá sa v dvoch skupinách - A,B systémom každý s každým bez polčasovej prestávky (1x20 min.). Po ukončení zápasov v skupinách družstvá umiestnené na 3. mieste odohrajú zápas o 5. - 6. miesto, družstvá umiestnené na 2.mieste odohrajú zápas o 3. - 4.miesto, družstvá umiestnené na 1.mieste zápas o 1. - 2. miesto.
8. Zoznam: Maximálny počet hráčov na zozname je 12, minimálny počet 6 hráčov pred začiatkom turnaja. Zoznam musí obsahovať označenie družstva , mená a priezviska hráčov, rodné čísla.
9. Štart hráčov: Za každé družstvo v jednom stretnutí môže nastúpiť všetkých 12 hráčov uvedených na zozname družstva. Na ihrisku jedno družstvo tvoria 4 hráči v poli a 1 brankár a najviac 7 náhradníkov , ktorí v priebehu stretnutia môžu ľubovoľne viac krát striedať v prerušenej hre, alebo keď je lopta mimo hry. Min. počet hráčov 3 + 1 , ak je vylúčených viac hráčov, družstvo sa doplní na maximálni počet až po uplynutí všetkých trestov. Hráči štartujú na platné registračné preukazy FK. Hráči, ktorí nemajú schválené prestupy a hosťovania, musia predložiť písomný súhlas materského klubu na štart v tomto turnaji.
10. Lopty: Hrá sa s halovými loptami.
11. Pravidlá: Hrá sa podľa pravidiel a noriem malého futbalu.
12. Ceny: Ocenené budú prvé tri družstvá, najlepší hráč, brankár a strelec .
13. Rozhodcovia: Kvalifikovaní R SOFZ.
14. Štartovné: Každé zúčastnené družstvo 100-€. - uhradiť prevodným príkazom na účet SOFZ do piatka 03.03.2023 - doklad predložiť pri prezentácii v deň turnaja.
15. Občerstvenie: zabezpečené v počte 14 porcií na zúčastnené družstvo (Hotel Preveza).

Športovo - technické zásady

1.Termíny a čas stretnutí: Každé stretnutie sa musí začať presne v určenom čase. Družstvá s vyplneným zápisom a rozhodcovia musia byť pripravení na odohranie stretnutia 5 min. pred jeho začiatkom.
2. Zápisy o stretnutí: Z každého stretnutia aj v prípade nenastúpenia súpera na stretnutie sa vyhotovuje osobitný zápis o stretnutí na tlačivách, ktoré obdrží každé družstvo a je potrebné uviesť aj meno rozhodcu , strelcov gólov. V zápise o stretnutí musia byť uvedení všetci hráči , ktorí v stretnutí štartujú aj s číslami dresov a môžu to byť len hráči uvedení na zozname príslušného družstva.
3. Hodnotenie stretnutí: Výhra v stretnutí sa hodnotí 3 bodmi pre víťaza, remíza 1 bod, prehra 0 bodov.Za každé neodohrané víťazstvo sa priznáva výsledok 3:0 a 3 body víťazovi. Družstvu, ktoré zo súťaže predčasne vystúpilo alebo je zo súťaže vylúčené , sa všetky jeho dosiahnuté výsledky anulujú. V stretnutiach o umiestnenie ( kopy na bránu zo značky PK po každom stretnutí - pomocné body pri určovaní umiestnenia ).
O konečnom poradí družstiev rozhoduje:
1- body
2- počet bodov zo vzájomných zápasov
3- rozdiel skóre
4- podiel skóre
5- žreb
Rozhodca je povinný dbať na presné zaznamenávanie strelcov gólov, žltých a červených kariet v zápise o stretnutí už počas stretnutia.
Červená karta/ČK/- udeľuje sa za : hrubé nešportové správanie, za hanlivé a urážlivé výroky , za druhú ŽK, za zmarenie výhodnej gólovej príležitosti a hru brankára mimo bránkového územia v gólovej príležitosti.
Po udelení ČK nasleduje vylúčenie hráča z hry a vylúčený hráč nesmie byť na lavičke náhradníkov svojho družstva. Jeho družstvo hrá oslabené 4 min., Ž.K. -družstvo hrá oslabené 2 min..
2 ŽK - ČK.
Po dosiahnutí gólu hrá mužstvo ďalej oslabené (iba po udelení ČK).
ČK- rozhodne DK turnaja .
Hráč hrajúci v okuliaroch hrá na vlastnú zodpovednosť i v prípade poškodenia inej osoby.
Poistenie hráčov: Každý hráč štartuje na vlastnú zodpovednosť (mať so sebou kartičku poistenca).

Pravidlá

Hrá sa podľa pravidiel malého futbalu v hale
Nepriame a priame kopy, kop z rohu, vhadzovanie lopty sa rozohráva nohou spoza postrannej čiary.
Pokutový kop sa kope zo vzdialenosti 7 m. od brány.
Pri voľnom kope, aute a rohu musí byť vzdialenosť súpera od lopty najmenej 3 metre. Všetky tieto kopy musia byť rozohrané do 5 sekúnd od momentu okamžitého položenia lopty na zem.
Pri dotknutí sa lopty stropu haly rozhodca nariadi NVK zo stredu HP proti družstvu, od hráča ktorého lopta do stropu smerovala. Vkĺzačky v súboji o loptu proti súperovi sú zakázané, R stretnutia za toto porušenie pravidiel nariadi NVK z miesta priestupku. Hra brankára s loptou sa posudzuje ako vo futbale. Loptu zahranú za bránu súpera vracia do hry len brankár (nie hráč) a to vyhodením lopty do hry rukou, alebo nohou. Hod od brány je zahraný správne vtedy, ak sa dotkne alebo zahrá loptou iný hráč a lopta sa dotkla hracej plochy na vlastnej polovici. Ak sa tak nestane a lopta z hodu od brány prejde na súperovu polovicu, rozhodca hru preruší a nariadi NVK z ľubovoľného miesta na stredovej čiare.
Brankár nesmie vo svojom bránkovom území ovládať loptu rukami dlhšie ako 5 sekúnd. Ak toto pravidlo poruší R hru preruší a nariadi NVK proti jeho družstvu z miesta priestupku. Kop vlastnému brankárovi sa považuje za malú domov, preto brankár nemôže hrať vo vlastnom bránkovom území rukami.
Gól neplatí priamo z NVK, priamo z priameho a nepriameho voľného kopu zahraného do vlastnej brány, priamo z hodu od bránky aj keď sa lopta dotkla hracej plochy na vlastnej polovici.
Ak v priebehu stretnutia sa družstvo dopustí priestupku v bránkovom území, nariaďuje sa pokutový kop.

Futbalový turnaj O pohár predsedu SOFZ - 18. ročník sa uskutoční dňa 11.03.2023 (sobota) na umelej tráve futbalového štadióna v Spišskej Novej Vsi.

Účastníci:

1. TJ Družstevník Odorín
2. TJ Spartak Bystrany
3. FK Prakovce
4. FK Slovan Helcmanovce
5. FK 56 Iliašovce

Rozlosovanie turnaja:

Hracia plocha 1 Hracia plocha 2

14:00 - 14:25 Bystrany - Iliašovce Prakovce - Helcmanovce
14:35 - 15:00 Iliašovce - Prakovce Odorín - Bystrany
15:10 - 15:35 Prakovce - Odorín Helcmanovce - Iliašovce
15:45 - 16:10 Odorín - Helcmanovce Bystrany - Prakovce
16:20 - 16:45 Helcmanovce - Bystrany Iliašovce - Odorín

17:30 - vyhodnotenie turnaja v reštaurácií Preveza

18. ročník turnaja O pohár predsedu SOFZ

Propozície futbalového turnaja

1. Usporiadateľ: SOFZ .
2. Termín stretnutí: Stretnutia sa odohrajú v sobotu 11.3.2023.
3. Miesto stretnutí: Stretnutia sa odohrajú na umelej tráve futbalového štadióna v Spišskej Novej Vsi. V športovej hale sa hrá na postranné a bránkové čiary.
4. Účastníci: Priložené v prílohe - rozlosovanie turnaja.
5. Zraz účastníkov: Družstvá začínajúce svoje stretnutie budú pripravené 15 min. pred jeho začiatkom.
6. Vyžrebovanie: Priložené v prílohe.
7. Hrací čas: 1x25 min. Hrá sa systémom každý s každým.
8. Zoznam: Maximálny počet hráčov na zozname je 12, minimálny počet 7 hráčov pred začiatkom turnaja. Zoznam musí obsahovať označenie družstva , mená a priezviska hráčov, rodné čísla.
9. Štart hráčov: Za každé družstvo v jednom stretnutí môže nastúpiť všetkých 12 hráčov uvedených na zozname družstva. Na ihrisku jedno družstvo tvoria 6 hráči v poli a 1 brankár a najviac 5 náhradníkov , ktorí v priebehu stretnutia môžu ľubovoľne viac krát striedať v prerušenej hre, alebo keď je lopta mimo hry. Min. počet hráčov 4 + 1 , ak je vylúčených viac hráčov, družstvo sa doplní na maximálni počet až po uplynutí všetkých trestov. Hráči štartujú na platné registračné preukazy FK. Hráči, ktorí nemajú schválené prestupy a hosťovania, musia predložiť písomný súhlas materského klubu na štart v tomto turnaji.
10. Lopty: Hrá sa s futbalovými loptami.
11. Pravidlá: Hrá sa podľa pravidiel a noriem futbalu.
12. Ceny: Ocenené budú prvé tri družstvá, najlepší hráč, brankár a strelec .
13. Rozhodcovia: Kvalifikovaní R SOFZ.
14. Štartovné: Každé zúčastnené družstvo 100-€. - uhradiť prevodným príkazom na účet SOFZ do piatka 03.03.2023 - doklad predložiť pri prezentácii v deň turnaja.
15. Občerstvenie: zabezpečené v počte 14 porcií na zúčastnené družstvo (Hotel Preveza).

Športovo - technické zásady

1.Termíny a čas stretnutí: Každé stretnutie sa musí začať presne v určenom čase. Družstvá s vyplneným zápisom a rozhodcovia musia byť pripravení na odohranie stretnutia 5 min. pred jeho začiatkom.
2. Zápisy o stretnutí: Z každého stretnutia aj v prípade nenastúpenia súpera na stretnutie sa vyhotovuje osobitný zápis o stretnutí na tlačivách, ktoré obdrží každé družstvo a je potrebné uviesť aj meno rozhodcu , strelcov gólov. V zápise o stretnutí musia byť uvedení všetci hráči , ktorí v stretnutí štartujú aj s číslami dresov a môžu to byť len hráči uvedení na zozname príslušného družstva.
3. Hodnotenie stretnutí: Výhra v stretnutí sa hodnotí 3 bodmi pre víťaza, remíza 1 bod, prehra 0 bodov.Za každé neodohrané víťazstvo sa priznáva výsledok 3:0 a 3 body víťazovi. Družstvu, ktoré zo súťaže predčasne vystúpilo alebo je zo súťaže vylúčené , sa všetky jeho dosiahnuté výsledky anulujú. V stretnutiach o umiestnenie ( kopy na bránu zo značky PK po každom stretnutí - pomocné body pri určovaní umiestnenia ).
O konečnom poradí družstiev rozhoduje:
1- body
2- počet bodov zo vzájomných zápasov
3- rozdiel skóre
4- podiel skóre
5- žreb
Rozhodca je povinný dbať na presné zaznamenávanie strelcov gólov, žltých a červených kariet v zápise o stretnutí už počas stretnutia.
Červená karta/ČK/- udeľuje sa za : hrubé nešportové správanie, za hanlivé a urážlivé výroky , za druhú ŽK, za zmarenie výhodnej gólovej príležitosti a hru brankára mimo bránkového územia v gólovej príležitosti.
Po udelení ČK nasleduje vylúčenie hráča z hry a vylúčený hráč nesmie byť na lavičke náhradníkov svojho družstva. Jeho družstvo hrá oslabené 4 min., Ž.K. -družstvo hrá oslabené 2 min..
2 ŽK - ČK.
Po dosiahnutí gólu hrá mužstvo ďalej oslabené (iba po udelení ČK).
ČK- rozhodne DK turnaja .
Hráč hrajúci v okuliaroch hrá na vlastnú zodpovednosť i v prípade poškodenia inej osoby.
Poistenie hráčov: Každý hráč štartuje na vlastnú zodpovednosť (mať so sebou kartičku poistenca).

Pravidlá

Hrá sa podľa pravidiel futbalu.
Nepriame a priame kopy, kop z rohu a kopy od brány sa rozohrávajú nohou. Vhadzovanie lopty sa rozohráva vhodením lopty spoza postrannej čiary.
Pokutový kop sa kope zo vzdialenosti 7 m. od brány.
Pri voľnom kope, aute a rohu musí byť vzdialenosť súpera od lopty najmenej 3 metre.
Ak v priebehu stretnutia sa družstvo dopustí priestupku v bránkovom území, nariaďuje sa pokutový kop.
V stretnutiach sa neposudzuje hráč mimo hry.

KR SOFZ
Obsadenie R:
Halový futbalový turnaj žiakov - 1. ročník
(05.03.2023 od 9:00 - Športová hala) - Uhrín,
Pavlík
Futbalový turnaj O pohár predsedu SOFZ - 18. ročník (11.03.2023 od 14:00 - UT SNV) -
Sucheňák, Cehuľa

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 2383410