Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.19, 12.1.2023

Sekretariát SOFZ

R a DZ SOFZ, VsFZ si môžu potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby za rok 2022 (súťaže SOFZ) vyzdvihnúť na sekretariáte SOFZ - Futbalový štadión FK SNV.

KR SOFZ

Licenčný seminár pre delegátov zväzu - Licencia "A" sa bude konať 5.2.2023 (nedeľa) v Boutique Hoteli Maraton, Strojárenská 11/A, Košice. Záujemcovia o získanie, resp. predĺženie licencie "A" sa môžu prihlasovať u p. Marcela Eperješiho - vedúceho sekretára VsFZ, zaslaním prihlášky na emailovú adresu marcel.eperjesi@futbalsfz.sk. Uzávierka prihlášok je 15.1.2023.

Súčasne so zaslaním prihlášky je záujemca povinný uskutočniť úhradu účastníckeho poplatku vo výške 60 €, na účet KD SFZ: IBAN SK03 8330 0000 0025 0186 1190 (do poznámky je potrebné uviesť svoje meno a priezvisko). Všetky potrebné tlačivá (prihláška, lekárska prehliadka) sú dostupné na stránke www.futbalsfz.sk, v sekcii komisie a iné orgány / odborné komisie SFZ / komisia delegátov SFZ. Noví záujemcovia musia na seminár priniesť "Prehlásenie o bezúhonnosti", "Potvrdenie o zdravotnom stave" a "kópiu dokladu najvyššie dosiahnutého vzdelania" (vyžaduje sa minimálne maturitné vysvedčenie). Po uzávierke prihlášok budú prihláseným uchádzačom emailovou poštou zaslané študijné materiály, potrebné pre diaľkovú (dištančnú) formu vzdelávania. Komunikácia s prihlásenými uchádzačmi bude prebiehať výhradne elektronicky (vyžaduje sa plne funkčná emailová schránka), preto je nevyhnutné do prihlášky uviesť správnu a čitateľnú emailovú adresu. Zaslaním prihlášky a zaplatením účastníckeho poplatku sa považuje účasť prihláseného uchádzača na seminári za záväznú (bez možnosti vrátenia poplatku aj v prípade, ak sa uchádzač na seminár nedostaví).

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 2383459