Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.5, 16.8.2022

ŠTK SOFZ

1. ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov:
U19 - 1. kolo: Kluknava - Margecany dňa 28.08.2022 o 13:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda oboch klubov (bez poplatku).
U19 - 2. kolo: Gelnica - Kluknava dňa 04.09.2022 o 15:30 hod. Dôvod: kolźia so stretnutím V. ligy Juh Gelnica - Borša (bez poplatku).
U19 - 3. kolo: Kluknava - Rudňany dňa 11.09.2022 o 12:45 hod. podľa RS str. 12 bod 18/b (bez poplatku).
U19 - 5. kolo: Kluknava - Helcmanovce dňa 25.09.2022 o 12:15 hod. podľa RS str. 12 bod 18/b (bez poplatku).
U19 - 7. kolo: Kluknava - Gelnica dňa 09.10.2022 o 11:45 hod. podľa RS str. 12 bod 18/b (bez poplatku).
U19 - 9. kolo: Kluknava - Teplička dňa 23.10.2022 o 14:00 hod. podľa RS str. 12 bod 18/b (bez poplatku).
2. ŠTK upozorňuje FK vo všetkých súťažiach, že vytváranie nominácie družstiev klubovými a tímovými manažérmi musí byť ukončené minimálne 30 min. pred ÚHČ stretnutí.
3. ŠTK upozorňuje FK pred novým súťažným ročníkom 2022/2023 na zaregistrovanie športových odborníkov (hlavného usporiadateľa, videotećhnika, hlásateľa, trénera, asistenta trénera 1,2,3, vedúcého mužstva, lekára, maséra, fyzioterapeuta,...) a ich následné schválenie - súhlas. Rozhodca a asistent rozhodcu je povinný podľa zápisu o stretnutí vpustiť na lavičku náhradníkov len tie osoby, ktoré sa nachádzajú v zápise o stretnutí (viď. hlavička a druhá strana zápisu).

4. ŠTK nariaďuje odohrať:
1. kolo U11 - A dňa 29.08.2022 od 10:00 hod. na HP v Letanovciach.
2. kolo U11 - A dňa 02.09.2022 od 09:00 hod. na HP v Smižanoch.
U11 - A
1. Spišská Nová Ves "B"
2. Teplička
3. Letanovce
4. Smižany
5. Hrabušice

1. kolo U11 - B dňa 29.08.2022 od 10:00 na HP v Harichovciach.
2. kolo U11 - B dňa 15.09.2022 od 10:00 na HP v Odoríne.
3. kolo U11 - B dňa 01.10.2022 od 10:00 na HP na Poráči.
U11 - B
1. Spišský Hrušov
2. Odorín
3. Poráč
4. Rudňany
5. Harichovce

1. kolo U11 - C dňa 29.08.2022 od 10:00 na HP v Olcnave.
2. kolo U11 - C dňa 10.09.2022 od 10:00 na HP v Kojšove
U11 - C
1. Krompachy
2. Kojšov
3. Mníšek n/H
4. Olcnava

5. ŠTK dôrazne upozorňuje FK, že žiadosti o zmenu UHČ a hracích dní vo všetkých súťažiach bude akceptované výlučne len na dni pracovného pokoja (víkendy a sviatky). Žiadosti mimo týchto dní budú zamietnuté.

6. ŠTK žiada FK pôsobiace v súťažiach kategórie U11 SOFZ o zaslanie kontaktných údajov a trénerov kategórie U11 (meno, priezvisko a tel. číslo trénera)

DK SOFZ

U. č. 1-1-2022/2023:Marek Žiga(1196030, TJ Baník Poráč; VII. L) - žiadosť o nahradenie výkonu DS pokutou: DK SOFZ nahrádza výkon DS v trvaní 1 stretnutia za 5. ŽK udelenú v poslednom kole súť. roč. 2021/2022 pokutou vo výške 60.- € podľa čl. 37 ods. 7 DP
// 60,- € + 10,- €

U. č. 1-2-2022/2023:Erik Labanc(1289801, TJ Družstevník Odorín; VII. L) - žiadosť o nahradenie výkonu DS pokutou: DK SOFZ nahrádza výkon DS v trvaní 1 stretnutia za 5. ŽK udelenú v poslednom kole súť. roč. 2021/2022 pokutou vo výške 60.- € podľa čl. 37 ods. 7 DP // 60,- € + 10,- €

U. č. 1-3-2022/2023:DK SOFZ postupuje HK SOFZ za účelom ďalšieho postupu kladné zostatky klubov vytvorené v súvislosti s poukázaním časti pokút za nenastúpenie družstiev na majstrovské stretnutia v súť. roč. 2021/2022:

1. ŠK Tatran Spišské Vlachy + 105,- €
2. Spartak Bystrany + 35,- €
3. MFK Gelnica + 35,- €
4. FK Slovan Veľký Folkmár+ 25,- €
5. FK Prakovce + 50,- €
6. TJ Štart Hrabušice + 25,- €
7. TJ Lokomotíva Margecany + 75,- €

Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné: 

1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.  
2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ. 
3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný; polovičná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 5 DP), pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia. 
4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok.  
5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP). 
6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.

KR SOFZ

Obsadenie R a DZ:
VII. liga: 1. kolo (21.08.2022 o 16:00)

Poráč - Spartak Bystrany (20.08.2022) Cehuľa, Sucheňák, Revaj, Kunzo F.
Sp. Hrušov - Odorín (10:30) Pekár, Dulovič, Slavkovský R., Pavlík P.
Prakovce - Markušovce Cehuľa, Mužík, Zekuciová, Tkáčik
Helcmanovce - Smižany Zekucia, Pekár, Harviščák, Kunzo F.
Margecany - Letanovce Sucheňák, Šándor, Barčák, Šofranko

U15 A: 1. kolo (20.08.2022 o 13:45)
Rudňany - SŠM Bystrany (10:00) Dulovič, Pavlík J.
Sp. Hrušov - Odorín Šándor, Pribulová
Letanovce - Hrabušice (16:00) Harviščák, Klinga
Olcnava - Markušovce (21.08.2022 o 13:15) Šofranko, Kalická
Slovinky - Iliašovce (14.09.2022 o 15:30) Žiga T., Šándor

KR oznamuje R a DZ, že od sezóny 2022/2023 pribudnú do rozhodcovského zboru nasledovní R:
Chudíček Ján, +421 950 471 083, Levoča
Čuj Timotej, +421 949 450 701, Jamník
Jartys Matej, +421 919 204 172, Smižany
Kavulič Tomáš, +41 948 689 559, Jamník
Kovalčík Matej, +421 948 494 974, Slatvina
Korkoš Lukáš, +421 907 073 549, SNV
Murín Martin, +421 915 243 536, SNV
Nehila Bystrík, +421 948 366 928, Slatvina
Nehyla Dominik, +421 949 469 575, SNV
Perduľák Juraj, +421 948 940 113, SNV
Slavkovský Oliver, +421 907 939 364, Smižany
Šťastný Filip, +421 951 031 963, SNV
Takáč Peter, +421 902 363 787, SNV
Tekáčová Diana, +421 917 247 260, Letanovce

Zmeny v obsadení R a DZ:

VII. liga: 1. kolo (21.08.2022 o 16:00)
Spišský Hrušov - Odorín Zekucia za Duloviča
Prakovce - Markušovce Zekuciová za Mužika (AR1), Koňak za Zekuciovu (AR2)
Helcmanovce - Smižany Kalicka za Harviščaka

U15 A: 1.kolo (20.08.2022 o 13:45)
Rudňany - SŠM Bystrany Zekucia za Duloviča
Letanovce - Hrabušice Zekuciová za Harviščaka

 

 

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 2383422