Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.4, 10.8.2022

ŠTK SOFZ

1. ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov:
U19 - 3. kolo: Gelnica - Helcmanovce dňa 03.09.2022 o 12:00 hod. Dôvod: kolźia so stretnutím V. ligy Juh Gelnica - Borša (bez poplatku).
U19 - 3. kolo: Kluknava - Rudňany dňa 04.09.2022 o 15:00 hod. podľa RS str. 12 bod 18/b (bez poplatku).
U15 - A - 1. kolo: Slovinky - Iliašovce dňa 14.09.2022 o 15:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda oboch klubov (bez poplatku).
2. ŠTK schvaľuje v zmysle SP čl.28 bod 4 až 7 dohodu o spoločnom družstve mládeže U19 pre FK Slovan Helcmanovce a FK Prakovce pod spoločným názvom FK Slovan Helcmanovce.
3. ŠTK vyzýva FK U11 o predkladanie termínov organizovania turnajov a to výhradne cez ISSF systém.
4. ŠTK upozorňuje FK vo všetkých súťažiach, že vytváranie nominácie družstiev klubovými a tímovými manažérmi musí byť ukončené minimálne 30 min. pred ÚHČ stretnutí.
5. ŠTK upozorňuje FK pred novým súťažným ročníkom 2022/2023 na zaregistrovanie športových odborníkov (hlavného usporiadateľa, videotećhnika, hlásateľa, trénera, asistenta trénera 1,2,3, vedúcého mužstva, lekára, maséra, fyzioterapeuta,...) a ich následné schválenie - súhlas. Rozhodca a asistent rozhodcu je povinný podľa zápisu o stretnutí vpustiť na lavičku náhradníkov len tie osoby, ktoré sa nachádzajú v zápise o stretnutí (viď. hlavička a druhá strana zápisu).
6. ŠTK upozorňuje FK U19, že súťaž je už prežrebovaná na Sportnete. Dôvodom prežrebovania bolo vytvorenie spoločného družstva mládeže U19 pre FK Slovan Helcmanovce a FK Prakovce pod spoločným názvom FK Slovan Helcmanovce a telefonický súhlas s prežrebovaním uvedenej súťaže zástupcami jednotlivých klubov.
7. ŠTK upozorňuje FK, R a DZ, že nový rozpis pre súťažný ročník 2022/2023 si môžu vyzdvihnúť v čase zasadnutia odborných komisií v zasadačke FK SNV.
8. Najbližšie zasadnutie všetkých odborných komisií sa uskutoční dňa 16.08.2022 od 16: 00 v zasadačke FK SNV.

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 2383404