Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.3, 2.8.2022

ŠTK SOFZ 

1. ŠTK na základe žiadostí o zmenu UHČ pre sezónu 2022/2023 zaevidovaných cez ISSF systém v termíne do 29.7.2022, schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov:
VII. liga - 1. kolo: Poráč - Spartak Bystrany dňa 20.08.2022 o 16:00 hod.
VII. liga - 2. kolo: Poráč - Margecany dňa 29.08.2022 o 16:00 hod.
VII. liga - 4. kolo: Poráč - Helcmanovce dňa 11.09.2022 o 10:30 hod.
VII. liga - 6. kolo: Poráč - Sp. Hrušov dňa 15.09.2022 o 15:30 hod.
VII. liga - 10. kolo: Poráč - Mníšek n/H dňa 22.10.2022 o 14:00 hod.
2. ŠTK na základe podania OŠK Hnilčík cez ISSF systém zo dňa 28.07.2022 zamieta žiadosť o zmenu ÚHČ podľa RS str. 14 bod b.
3. ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov:
U19 - 1. kolo: Kluknava - Helcmanovce dňa 24.08.2022 o 17:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov (bez poplatku).
4. ŠTK schvaľuje v zmysle SP čl.28 bod 4 až 7 dohodu o spoločnom družstve mládeže U15 - A pre OŠK Rudňany a TJ Baník Poráč pod spoločným názvom OŠK Rudňany.
5. ŠTK vyzýva FK U11 o predkladanie termínov organizovania turnajov a to výhradne cez ISSF systém.
6. ŠTK dáva na vedomie FK, ktoré požiadali o zmenu ÚHČ a hracích dní, že tieto už budú zapracované do nového RS pre súť. ročník 2022/2023 a taktiež aj na Sportnete.
7. ŠTK schvaľuje v zmysle SP čl.28 bod 4 až 7 dohodu o spoločnom družstve mládeže U19 pre OŠK Rudňany a TJ Baník Poráč pod spoločným názvom OŠK Rudňany. 

KR SOFZ

KR oznamuje všetkým R a DZ SOFZ, že doškoľovací seminár pred začiatkom súťažného ročníka 2022/2023 sa uskutoční 11.08.2022(štvrtok) od 16:00 hod. v priestoroch Gymnáziá na Školskej ulici. Bližšie informácie ako aj program seminára bude zaslaný e-mailom. 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 2383471