Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.2, 27.7.2022

ŠTK SOFZ
1.ŠTK schvaľuje
v zmysle SP čl.28 bod 4 až 7 dohodu o spoločnom družstve mládeže U19 pre TJ Lokomotíva Margecany a ŠK Sedlice pod spoločným názvom TJ Lokomotíva Margecany.
2.ŠTK upozorňuje FK , že rozlosovanie všetkých súťaží súť. ročníka 2022/2023 je na stránke sportnet.sk(aj so všetkými výnimkami z ÚHČ a hracích dní podľa požiadaviek FK). Prípadne zmeny FK termínov ÚHČ a hracích dní (nie 10:30)je potrebné zaslať výhradne len podaním cez ISSF systém v termíne do 29.07.2022. Po uvedenom termíne bude možné realizovať uvedené zmeny už len dohodou klubov v súlade so SP a RS.
3. ŠTK upozorňuje FK VII. ligy, že na základe zaradenia OTJ Jamník do VI. ligy PT budú mať družstvá v súťažiach VII. ligy voľný los.
4. ŠTK vyzýva FK U11 o predkladanie termínov organizovania turnajov a to výhradne cez ISSF systém.

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 2460506