Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.33, 26.4.2022

Úradná správa SOFZ č.33 

ŠTK SOFZ
1. ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov:

- U19 - A - 17. kolo: Teplička - Rudňany dňa 08.05.2022 o 10:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov (bez poplatku).
- U19 - A - 20. kolo: Teplička - Bystrany dňa 22.05.2022 o 10:30 hod. podľa RS str. 12 bod 18/b (bez poplatku).
- U15 - A - 15. kolo: Olcnava - Jamník dňa 29.04.2022 o 16:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov (Olcnava poplatok 5€).
- U15 - A - 15. kolo: Spišské Tomášovce - Odorín dňa 06.05.2022 o 16:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov (Odorín poplatok 5€).
- U15 - A - 16. kolo: Iliašovce - Hrabušice dňa 06.05.2022 o 16:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov (bez poplatku).
- U15 - B - 14. kolo: Prakovce - Veľký Folkmar dňa 30.04.2022 o 13:45 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov (Prakovce poplatok 5€).
- U15 - B - 15. kolo: Kluknava - Nálepkovo dňa 07.05.2022 o 10:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov (bez poplatku).
2. ŠTK na základe námietky TJ Slovan Nálepkovo podanej cez ISSF zo dňa 26.04.2022 pozýva na svoje zasadnutie dňa 03.05.2022 o 17:00 hod. zainteresované osoby: TJ Baník v Mníšku nad Hnilcom - vedúci družstva p. Jaroslav Smižík, kapitán p. Alfréd Žiga, TJ Slovan Nálepkovo - vedúci družstva p. Karol Horváth, kapitán p. Boris Rusnák a R stretnutia (laik) - p. Ernest Žiga.
3. ŠTK opätovne vyzýva družstvá pôsobiace v súťaži U11 - A o organizovanie posledného 4. kola turnaja v termíne do 03.05.2022 (turnaj uvedeného kola je potrebné odohrať do 31.05.2022).
4. ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí odohraných v dňoch 23. - 24.04.2022. 

DK SOFZ
U. č. 22-92-2021/2022:
Roman Nedoroščík(1059424, TJ Štart Hrabušice; VI. L) - vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry podľa čl. 45 ods. 1 písm. b) DP (zmarenie jasnej gólovej príležitosti tým, že podrazil súpera mimo PÚ) - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 45 ods. 2 DP, od 25.04.2022 // 10.- €
U. č. 22-93-2021/2022: Marek Bednárz(1289760, OKŠ Spišský Hrušov; VI. L) - vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry podľa čl. 45 ods. 1 písm. a) DP (zmarenie jasnej gólovej príležitosti tým, že hral s loptou rukou) - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 45 ods. 2 DP, od 25.04.2022 // 10.- €
U. č. 22-94-2021/2022: Jozef Dutko(1329809, OŠK Teplička; U19-A) - vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry podľa čl. 45 ods. 1 písm. b) DP (zmarenie jasnej gólovej príležitosti tým, že podrazil súpera mimo PÚ) - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 45 ods. 2 DP, od 24.04.2022 // 5.- €
U. č. 22-95-2021/2022: Michal Melega(1285897, TJ Sokol Chrasť nad Hornádom; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 25.04.2022 // 10.- €
U. č. 22-96-2021/2022: Dominik Ondra(1206678, OTJ Jamník; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 25.04.2022 // 10.- €

Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné: 
1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.  
2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ. 
3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný; polovičná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 5 DP), pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia. 
4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok.  
5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP). 
6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok. 

KR SOFZ
Obsadenie R a DZ:
VI. liga: 19. kolo (01.05.2022 o 16:30)

SŠM Bystrany - Letanovce (10:30) Kotrady, Bobko R., Čuj, Pavlík P.
Smižany - Markušovce (10:30) Pekár, Novotný, Lesňák, Kunzo F.
Jamník - Spartak Bystrany Novotný, Pekár, Lesňák, Kunzo F.
Chrasť n/H - Hrabušice Greš, Harviščák, Dulovič, Kunzo V.
Sp. Hrušov - Mníšek n/H Bobko R., Kotrady, Čuj, Pavlík P.
Helcmanovce - Odorín Hamráček, Zekucia, Uhrin, Tkáčik
Margecany - Prakovce Sucheňák, Mužík, Šándor

VII. liga: 14. kolo (01.05.2022 o 16:30)
Poráč - Matejovce n/H (30.04.2022 o 16:00) Cehuľa, Sucheňák, Revaj, Tkáčik
Teplička „B" - Hnilčík (10:30) Kerecman, Slavkovský, Dulovič, Tkáčik
Sp. Tomášovce - Iliašovce Pavlík F., Zekuciová, Švarc

U19 A: 14. kolo (30.04.2022 o 14:00)
Teplička - Sp. Vlachy Slavkovský, Dulovič

U19 B: 12. kolo (30.04.2022 o 16:00)
Gelnica - Prakovce Uhrin, Mužík

U15 A: 15. kolo (30.04.2022 o 13:45)
Olcnava - Jamník (29.04.2022 o 16:00) Žiga T., Šándor
Letanovce - Markušovce (10:30) Lesňák
SŠM Bystrany - Iliašovce Lesňák
Slovinky - Rudňany (01.05.2022 o 14:15) Šándor
Sp. Tomášovce - Odorín (06.5.2022 o 16:30) Dulovič, Slavkovský

U15 B: 14. kolo (30.04.2022 o 13:45)
Margecany - Helcmanovce Šofranko
Kluknava - Mníšek n/H Šándor
Nálepkovo - Gelnica Zekuciová, Pavlík J.
Prakovce - V. Folkmar Mužík, Uhrin

KR berie na vedomie podanie p. Mackovjaka a odpoveď mu bude zaslaná emailom.
KR opätovne vyzýva klub TJ Slovenský Raj Spišské Tomášovce o zaslanie videozáznamu zo stretnutia 12. kola VII. Ligy medzi TJ Slovenský Raj Spišské Tomášovce - OŠK Hnilčík pod hrozbou disciplinárnych opatrení.
KR žiada klub TJ Baník Poráč o zaslanie kompletného videozáznamu zo stretnutia 12. kola VII. Ligy medzi TJ Baník Poráč - OŠK Slovinky pod hrozbou disciplinárnych opatrení.
KR berie na vedomie podnet FK Slovan Helcmanovce a v uvedenej veci KR prijala potrebné opatrenia.

 

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 2461545