Štruktúra SOFZ

Výkonný výbor SOFZ:

1. Jaroslav Švarc - predseda SOFZ

2. Ing. Dušan Tomaško - popdpredseda SOFZ 

3.Tibor Theis - člen

4. Bc. Rastislav Neuvirth  - člen

5. Patrik Brezovaj - člen

Mgr. Július Straka - sekretár SOFZ

Pri VV pracujú tieto komisie:

Mgr. Juraj Kotrady - predseda ŠTK
Mgr. Dávid Bobko - predseda KR
JUDr. Branislav Kročian - predseda DK
Mgr. Július Straka - predseda MRK
Ing. Lukáš Ivančo - predseda HK
Ing. Peter Štofko - predseda RK
Ing. Peter Bednár - predseda OK 

 

Riadna Konferencia SOFZ:

Peter Ilčin

Miroslav Mlynár

Ján Rumančík

Milan Jochman

Radoslav Bobko st.

Mgr. Jozef Pavlovský 

Mgr. Juraj Kotrády

Ing. Lukáš Ivančo

Jaroslav Smižík 

 

Bankové spojenie SOFZ Spišská Nová Ves
Slovenská sporiteľňa - Spišská Nová Ves
číslo účtu: 0101381738/0900
tel.: 0905 611 322
e - mail: sofzsnv@gmail.com
web: www.sofz.sk
 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 2430261