Stredná odborná škola

S O Š
Markušovská cesta 4
Spišská Nová Ves


Tel. čísla: - 053 / 4461390, 4462923
Fax: 053 / 4461360
Riaditeľ školy - Sekretariát - 053 / 4461360,
e-mail: skola@soussnv.sk
Informácie nájdete na internetovej stránke: www.soussnv.sk


SOŠ

Študijné odbory : 4-ročné

Pre D aj CH:
2697 4 mechanik elektrotechnik
6446 4 kozmetik
Učebné odbory:
Pre CH:
3661 2 murár
3663 2 tesár
3668 2 montér suchých stavieb
3675 2 maliar
3678 2 inštalatér
3684 2 strechár
2464 2 strojný mechanik


Pre D aj CH:
2683 2 11 elektromechanik – silnoprúdová technika
2487 2 01 autoopravár – mechanik
6456 2 kaderník
Pre D:
3152 2 02 krajčír – dámske odevy
3185 2 01 krajčírka – odevná konfekcia a bielizeň
6424 2 manikér - pedikér


Nadstavbové štúdium:
Študijné odbory : 2-ročné
2414 4 01 strojárstvo-výroba, montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadení
2675 4 02 elektrotechnika-ýroba a prevádzka strojov a zariadení
2489 4 manažér predaja a prevádzky autoservisu
3659 4 stavebníctvo
6426 4 vlasová kozmetika
3125 4 odevníctvo
6423 4 starostlivosť o ruky a nohy


Učebné odbory: 2-ročné
2478 0 strojárska výroba
3686 0 stavebná výroba
3178 0 výroba konfekcie
3383 0 spracúvanie dreva
Legenda:
D – odbor určený dievčatám
CH – odbor určený chlapcom

Pracoviská SOŠ v Spišskej Novej Vsi:

Dielne odborného výcviku - Markušovská cesta 4, SNV (areál OSP)


- Zváračská škola
- dielne OV mechanik elektrotechnik
- strojný mechanik


Dielne odborného výcviku - ul.Ing. Kožucha 9, SNV


- Kadernícky salón
- Krajčírsky salón
- Kozmetický salón
- Salón manikúry a pedikúry


Dielne odborného výcviku – ul. Drevárska 2 pre učebné odbory:


- murár
- montér suchých stavieb
- tesár
- strechár
- maliar
- inštalatér
- autoopravár
- elektromechanik – silnoprúdová technika


 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 2429145